Rólunk

Szervezet

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) a hat önálló művészeti szakszervezetet összefogó Művészeti Szakszervezetek Szövetsége alapító tagja.

Az MZTSZ egyes kérdésekben az MSZSZ-szel közösen jár el, valamint a képviselet jogát esetenként az MSZSZ - re átruházza. Az MSZSZ keretein belül folyik a hat szakszervezet gazdálkodásának, szolgáltatásainak közös szervezése és teljesítése, hiszen így lényegesen célszerűbben lehet felhasználni a rendelkezésre álló személyi és anyagi adottságokat.

Az MZTSZ döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés, amelyek tagjait a Választói Küldöttértekezlet küldöttei választják meg. A Küldöttgyűlés dönt a szakszervezet jövőbeni feladatairól, a végzett tevékenységről szóló beszámolóról, valamint megválasztja a szakszervezet elnökségének tagjait, a szakszervezet vezető tisztségviselőit.

Az MZTSZ ügyvezető szerve: az elnökség.
Tagjai: az elnök, az alelnökök, az ügyvezető titkár, a titkárságvezető, valamint három elnökségi tag.
A jelenlegi tisztségviselők megválasztására 2019.április 24-én került sor.

Az alapszervezetek a munkahelyi, a területi (jellemzően megyei), vagy a szakmai szerinti szerveződési elvek alapján jöttek létre. Itt működnek a szakszervezeti bizottságok, az eltérő elnevezésű és hatáskörű tisztségviselő, így az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, a főbizalmi, a bizalmi.

Belépés

Letölthető belépési nyilatkozatok word formátumban:

Elnökség

Brieber János

Elnök

Táncművész, balettmester, koreográfus. 1989. április 26. óta megszakítás nélkül alelnök.

A Magyar Állami Népi Együttes vezető táncosaként vonult vissza az aktív táncos pályától. A Magyar Állami Népi Együttesben a táncos feladatok mellett énekesi feladatokat is ellátott.

A Magyar Táncművészeti Egyetem docense, a néptánc tanszékvezető tanára volt, jelenleg az Egyetem professor emeritusa.

Szakszervezetünk képviseletében tagja a Művészeti Szakszervezet Szövetségi Tanácsának, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) Zenei- és Táncművészeti Jogdíjbizottságának, továbbá a Magyar Táncművészeti Főiskola szakszervezeti titkára.

Dr. Gyimesi László

Alelnök

Zenész, jogász. 1989. április 26. óta megszakítás nélkül töltötte be a főtitkári tisztséget.

1994-től egyidejűleg tölti be a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöki tisztségét, illetve 1997-től együttesen ellátta a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának elnöki teendőit is.

1989-től megszakítás nélkül képviseli a szakszervezetünket a FIM Zenészek Nemzetközi Szövetsége, több mint 60 ország zenész szakszervezeteit tömörítő világszervezet végrehajtó bizottságában. Évek óta részt vesz, több, az előadóművészek jogaival foglalkozó nemzetközi szervezet munkájában. Ezek mellett, többek között tagja a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, elnöke a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsnak, és szintén elnöke a 2012-ben önállósult Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek.

2019. áprilisától nem kívánta folytatni az aktív főtitkári tevékenységet, az alelnöki jelölést a szakszervezet átalakulásának segítése jegyében vállalta el.

Dr. Dorogi Ákos

Ügyvezető titkár

Zenész családban Kaposváron született. Gimnázium után felvételt nyert a Zeneakadémia Jazz Zongora szakára, ahol Gonda János tanítványaként 1997-ben diplomázott, mint jazz zongoraművész - tanár. Zenészként sok neves zenekarral és előadóval játszott, és zenepedagógusként is dolgozott. A Pécsi Egyetem Jogtudományi Karán 2002-ben jogi diplomát szerezett. 2002 novemberétől – immár 17-éve - főállásban a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetében dolgozik, mint jogi előadó, jogi képviselő. 2006-ban jogi szakvizsgát tett, azóta, mint jogtanácsos a zenészek érdekképviseletének szolgálatában áll és emellett jogi feladatokat lát el és közreműködik az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület munkájában is, valamint jogi alapismereteket oktat a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete fenntartásában működő Kőbányai Zenei Stúdióban.

Fekete Krisztina

Titkárságvezető

1987-től 1991-ig a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult és szerzett középfokú színész végzettséget. 1988-tól főállásban a Táncművészek, Filmművészek és Színházművészeti Szövetség gazdasági vezető helyetteseként, 1992-től 1997-ig a Táncfórumnál szervezőként dolgozott. 1997. február 6-a óta megszakítás nélkül dolgozik szakszervezetünk főtitkára asszisztenseként. 1998-tól, a Kőbányai Zenei Stúdió iskolarendszerű képzésének megkezdése óta a mai napig, szervezi a Kőbányai Zenei Stúdió szakmai vizsgáit, továbbá elkészíti és elszámolja az iskola állami finanszírozásának valamennyi beszámolóját, statisztikáját, valamint a fenntartó MZTSZ adatszolgáltatását. 2006-tól, mint ügyfélkapcsolattartó szervezi és kezeli az MZTSZ Mobiltelefonos Flottáját, jelenleg közel kétezer előfizetővel. Kettő éves előkészítés után 2018-tól az OTP-nél vezetett alapszervezeti és központi számlákat elkülönített számlákká alakította. 2009-ben szakközgazdász felsőfokú végzettséget szerzett, marketing menedzser szakon.

Jakabné Muity Mária

Elnökségi tag

Zongora-szolfézs és énektanár

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Miskolci Tanárképző tagozatán 1969-ben diplomázott, mint zongora-szolfézs és énektanár. 1969. szeptember 1-től a Budapest XVI. kerületi zeneiskolában, mint háromszakos zenetanár, közel 45 éven keresztül tanított. 1984 novemberétől a Budapest Fővárosi Zenepedagógus Alapszervezet titkárává választotta, így ez a munkakör lett a főfoglalkozása és részmunkaidőben továbbra is a Budapest XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola zongoratanára maradt. 1989-től megszakítás nélkül tagja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete vezető testületének. A MZTSZ Országos Zenepedagógus Tagozata 1999-ben elnökévé választotta és azóta ország művészetoktatási intézményeinek az érdekképviseletét is ellátja. Munkájának középpontjában a művészetoktatás és az abban foglalkoztatottak életviszonyai állnak, így különösen a területet életét meghatározó törvények és más jogszabályok. Alakulása óta tagja a Közoktatási Érdekegyeztető Tanácsnak, valamint a Nemzeti Köznevelési Stratégiai Kerekasztalnak, és a Művészeti Szakszervezetek Szövetségi tanácsának, képviselve a MZTSZ-t és egyben a magyar művészetoktatásban dolgozók érdekeit. 2002-ben Közoktatási szakértői végzettséget szerzett. Munkáját több kitüntetéssel, kerületi, fővárosi elismerések mellett a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem elismeréssel.

Ludvig István

Elnökségi tag

1965-ben született, az Egressy Béni zeneiskolában, majd a Bartók Béla Szakközépiskolában tanult Miskolcon,1979 és 80 nyarán már dolgozott a Miskolci Szimfonikus Zenekarban. 1980-84 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Vermes Mária növendéke. 1986-tól 1992 közepéig az ÁHZ-ban illetve az ÁHZ kamarazenekarban dolgozott. 1992 őszétől helyettesítőként került az Operaházhoz, hol az Erkelben, hol az Operában, hol első, hol második hegedűben játszott. 1994 szeptemberétől véglegesítve dolgozott 23 évig az Operaháznál. 2002 májusában választották meg zenekari szakszervezeti bizalminak. Hosszú idő után sikerült Kollektív Szerződést kötésében részt vennie. 2010 körül zenekari főbizalmi lett, 2012-13-ban egész jól sikerült együttműködni az Opera főigazgatójával. 2014-ben főleg az ODFSZ-t vezető Bárány Balázs illetve a hozzácsapódó néhány zenekari művész hatására megromlott a viszony az MZTSZ és a főigazgató között. Ez odáig fajult, hogy hogy a főigazgató azonnali felmondással 2016 májusában eltávolította az intézményből. A munkaügyi per másodfokon folyik.

Szirmai László

Elnökségi tag

Ének-, zongora- és harmonika-művész, nótaszerző, az Országos Szórakoztatózenei Központ igazgatója.

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Szórakoztatózenész tagozatának elnöke. 1954-től 1973-ig szórakoztatózenészként lépett fel hazánk és több európai ország színpadán. Mint szerző 1965-ben kezdte tevékenységét szerzőtársaival, Fülöp Kálmánnal, Boros Gézával, Ilniczky Lászlóval. Az 1966-ban rendezett Táncdalfesztiválon szerepelt a Jaj Tanár Úr című dalukkal. Abban az időben három hanglemezen is szerepelt társszerzőként. 1973-tól főállásban dolgozik a Művészeti Szakszervezetek Szövetségében, mint az Országos Szórakoztatózenei Központ munkatársa. 1974-től négy éven át vezette a tánczenei osztályt, majd 11 évig igazgatóhelyettesként, utána a központ igazgatójaként dolgozik a mai napig. 2001-ben az igazgatói tevékenysége mellett megválasztották a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetében a szórakoztatózenei tagozat elnökévé. Tevékenységét 1996-ban a Magyar Köztársaság Aranykeresztjével, 2008-ban pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerte el a kormányzat, 2017-ben magyarnóta szerzői tevékenységéért ARTISJUS díjban részesült.

Sólyom-Nagy Sándor †

Tiszteletbeli Elnök

Varsányi Lászlóné †

Tiszteletbeli Elnök

Felügyelő Bizottság

Wagner Gábor

Elnök

Homor Istvánné

Tag

Zaszlavik György

Felügyelő Bizottsági Tag

Makláriné Radics Eszter

Könyvvizsgáló

Küldöttgyűlés

 1. Andrási Gertrúd

  zenész
  Budapesti Operettszínház Zenekara
 2. Antal Andrea

  szervező
  MÜPA
 3. Balogh-Vitányi Mária

  táncos
  Magyar Állapi Népi Együttes
 4. Benkő László †

  Rockzenész
  Szabadfoglalkozású Zenei Előadóművészek
 5. Bodacz Győző

  zenész
  Szegedi Szimfonikus Zenekar
 6. Csikyné Reményi Eszter

  zenész
  Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
 7. dr. Fehérné Szentidai Szilvia

  énekes
  Magyar Állami Operaház Énekkara
 8. Egri Ernő

  részlegvezető
  Honvéd Művészegyüttes
 9. Farkasné Papp Erika

  zenepedagógus
  Csongrád megye
 10. Frőhlichné Tepszics Katalin

  zenész
  Pannon Filharmonikusok Pécs
 11. Galgóczy Boros Dóra

  énekes
  Nemzeti Filharmonikus Énekkar
 12. Györfi Zsolt

  zenész
  Kodály Filharmonikus Zenekar Debrecen
 13. Horváthné Modok Andrea

  zenepedagógus
  Győr-Sopron megye
 14. Jakabné Muity Mária

  zenepedagógus
  Budapest
 15. Kőrösy Tamás †

  szórakoztatózenész
  Vas megye
 16. Kulcsár István

  zenepedagógus
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 17. Lak Sándorné

  énekes
  Debreceni Kodály Kórus
 18. Ledniczki Bea

  táncművészeti asszisztens
  Magyar Táncművészeti Egyetem
 19. Ludvig István

  zenész
  Magyar Állami Operaház Zenekara
 20. Németh Gábor

  táncos
  Magyar Nemzeti Balett
 21. Palotai István

  szórakoztatózenész
  Békés megye
 22. Radics Tibor

  szórakoztatózenész
  Veszprém, Zala és Fejér megye
 23. Radványiné Novák Judit

  zenész
  Savaria Szimfonikus Zenekar Szombathely
 24. Rotter Oszkár

  táncos
  Magyar Állami Operaház
 25. Schmidt Erzsébet

  énekes
  Magyar Rádió Énekkara,
 26. Solti Csaba

  táncos
  Magyar Állami Operaház
 27. Szabó Krisztina

  zenész
  Nemzeti Filharmonikus Zenekar
 28. Szabóné Würth Boglárka

  zenepedagógus
  Budapest
 29. Szirmai László

  zenész
  Budapest
 30. Tóth Balázs Gábor

  hangszerész
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 31. Tóth Gyula

  zenepedagógus
  Hajdú-Bihar megye
 32. Török Papp Tímea

  zenepedagógus
  Budapest
 33. Ungár István

  szórakoztatózenész
  Budapest–Pest megye